Irish Language

Más mian leat cumarsáid a dhéanamh linn trí Ghaeilge, bain úsáid as na mionsonraí teagmhála thíos le do thoil teagmhála thíos le do thoil:

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Bainistíocht Dramhaíola


Teach Eblana
68-71 Lána Mhuire Mhaith
Baile Átha Cliath 8
Uimhir Fóin (01) 222 4467/222 4235 idir 9am – 5pm
Seoladh r-phoist: wrms@dublincity.ie